Mini Intervju #13 – Kornél Kovács

Interviews are available in english, scroll down and click “continue reading”

“minivjuv” nr 13:

Kornél Kovács

kokokoKornél Kovács är en självklar del av Stockholms klubbliv och en av de  flitigaste och bästa dj’s i staden.
Under året har Kornél släppt spliten Boy / Yob tillsammans med HNNY och förra året fick hans monumentala Baby Step / Down Since ’92 som är en SJB favorit en egen release på Studio Barnhus (och också antagligen den bästa musikvideon till en houselåt i modern tid).
Kornél, en tredjedel av den riktiga svenska house maffian Studio Barnhus som har haft ett strålande år 2013 där de hunnit med släpp med Baba Stiltz, Ex-Pylon för att nämna två, och hunnit spela skivor på allt ifrån Rotterdam till Ibiza och gästat klubbar som Trouw, Farbfernseher, Wilde Renate och såklart kartlagt hela Sveriges klubbutbud bakom skivspelarna.
Vi är glada att vi fick en liten pratstund med Stockholms klubbhjälte:


Vad brukar inspirera dig?
Känslomässiga toppar eller dalar brukar ofta leda till att jag gör någon slags musik. Barndomsminnen av musik och platser, märkliga ljud i filmer, obskyra YouTube-klipp, Axel och Petter…


Finns det något skivbolag du tycker har extra bra form 2013?
Måste svara Studio Barnhus här! Vi har släppt Usio, Boska, Pedrodollar, Ex-Pylon, Lukas Nystrand och Baba Stiltz hittills i år och har Axel Bomans debutalbum, Henry Rodricks debut-ep, en HNNY-ep samt två till singlar med Baba kvar på släppschemat innan 2014. Kanske något mer också.


Har du någon favorit Hårdvara/mjukvara när du skapar din musik?
Favorithårdvaran är Roland Juno-106 och favoritmjukvaran Ableton Live 9 med plugins från Fabfilter, D16 och Audio Damge!


Tidigare i somras remixade du Little Jinder & Muslim Disco Club, hur ser det ut framöver, har du någon ny release på gång?
Jag har fortsatt remixa, för Tevo Howard, Lakosa och det kroatiska skivbolaget House Is OK, allt det borde vara ute rätt snart. Eget material kommer senare i vinter!


Finns det någon klubb du saknar i Stockholm som du skulle vilja gjorde comeback för en kväll? Eller är det tråkigt med nostalgi?
Kruthuset lämnade ett stort hål i mitt hjärta och i Stockholmsnatten. Men jag tycker den här staden har bättre nattliv än någonsin ändå.


Våren och sommaren har varit full fart för dig och Studio Barnhus, hur ser hösten ut, något extra kul som är på gång?
Rätt många roliga spelningar – Panorama Bar, Fabric, Trouw med mera, alla släpp som jag nämnde tidigare och sen tänkte jag prova på att “chilla” också.


Tre låtar som du vill tipsa om, eller klassiker som alla borde höra?
Jag vill tipsa om tre gamla drum’n’bass-dängor av artister vars namn börjar med bokstaven D:


Tack Kornél!
Härnäst hittar man Kornél bakom skivspelarna på onsdag (2/10) på Taverna Brillo och fredag (4/10) på Marie Laveau.
Är man i europa kan man hitta Kornél bla på Trouw (25/10), Fabric (2/11), Panorama Bar (23/11).


English version:
Kornél Kovács is one of Stockholms hardest working and best dj’s, and has been keeping it true for a while now.
This year Kornél released the split 12″ “Boy / Yob” together with HNNY and last year his fantastic “Baby Step / Down Since 92” got an proper release on Studio Barnhus (as well as the best house musicvideo in modern times).
Kornél, is a third of the real Swedish house maffia Studio Barnhus who’s had a great 2013, they have released records with Baba Stiltz and Ex-Pylon to mentioned two recent releases.
Kornél and Barnhus has played everywhere this year, from Rotterdam to Ibiza and played at clubs as Trouw, Farbfernseher, Wilde Renate and of course made all of Swedens clubs to their own kingdom.
We’re very happy to have Kornél as this weeks “mininterview”:


What get’s you inspired?
Emotional highs and lows usually leads to me creating some music.
As well as childhood memories of music and places, strange sounds in movies, obscure YouTube clips and Axel and Petter…


Is there any Record Labels that you think are in extra good shape 2013?
I have to answer Studio Barnhus here!
We have released Usio, Boska, Pedrodollar, Ex-Pylon, Lukas Nystrand and Baba Stiltz so far this year, and have  Axel Bomans debut album, Henry Rodricks debut-ep, a HNNY ep and two more singles with Baba Stiltz left on the release schedule for this year before 2014. Maybe some more release…


Do you have any favorite hardware/software when you create music?
My favorite hardware is Roland Juno-106, and my favorite software is Ableton Live 9 with plugins from Fabfilter, D16 and Audio Damage!


Earlier this summer you remixed Little jinder & Muslim Disco Club, how are things looking ahead, any more releases on the way?
I have continued to do some remixes, i’ve remixed Tevo Howard, Lakosa and  the Croatian label House Is OK, these tracks should be out soon.  Some of my own material is out later this winter!


Is there any club you miss in Stockholm that you would like to see make an comeback? Or is nostalgia boring?
Kruthuset left a big hole in my heart and in Stockholms clubscene. But i think this town has better nightlife then ever right now.


The spring and summer has been busy for you and Studio Barnhus, how’s the fall and winter looking? Anything extra fun happening?
Several fun gigs coming up; Panorama Bar, Fabric, Trouw among others, the releases i mentioned above and i’m also planning to try this thing called “relax”


Three songs that you would like to tell readers about, or classics that everybody should have heard?
I’m gonna say three old  drum’n’bass classics, by artist who all start their nem with the letter D:


Thank you Kornél!
Coming up with Kornél in Stockholm is next week at Taverna Brillo (2/10) and Marie Laveau (4/10).
Some fun Europe dates to look for Kornél  is Trouw (25/10), Fabric (2/11), Panorama Bar (23/11).

Advertisements

7 thoughts on “Mini Intervju #13 – Kornél Kovács

  1. Pingback: HNNY – Exactly | SJB

  2. Pingback: Lakosa & Rick Grant – Temptations (Kornél Kovács Remix) | SJB

  3. Pingback: Kornél Kovács – Szikra | SJB

  4. Pingback: Tevo Howard – Boing Pop (Kornél Kovács Remix) | SJB

  5. Pingback: Kornél Kovács – Lighthouse | SJB

  6. Pingback: Kornél Kovács – Pop | SJB

  7. Pingback: Mini Intervju – OLLE ‘OLJUD’ ISAKSSON | SJB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s